Vad är egentligen en seans?
En Storseans är en medial tillställning dit man kommer för att få budskap ifrån andevärlden. Det kan även ses som en medial demonstration.

Seanser är begränsade tidsmässigt och jag försöker hinna med att ge budskap  till så många som möjligt, tyvärr får inte alla budskap. Det är inget jag själv styr över.

En seans är mer som en demonstration där ni själva får avgöra om det finns något mer än vad det fysiska ögat kan uppfatta. Kan det vara så att skälen överlever den fysiska kroppen?

Den medialt förmedlade informationen är av mer allmän karaktär. Jag utelämnade ingen eller tar upp privata känsliga saker. Är man intresserad att få mer av vad som kanske finns att berätta eller reda ut kring det som förmedlades så går det bra att boka en tid med oss för enskild session!

Jag har även valt att ha frågestund för att ni ska få möjlighet att få svar på frågor kring medialitet, mitt arbete eller andra frågor rörande ämnet.

Alla svar från mig är hur jag ser på andlighet, medialitet och de andliga sfären och jag utgår alltid ifrån mig själv.
Jag har inte svar på allt och vi kan inte allt. Jag har tillit det som kommer.

Seansen
Under Seansen kommer jag ofta i kontakt med anförvanter (nära, kära, vänner och bekanta) som lämnat jordelivet och ibland även andra energier. Jag försöker på bästa sätt förklara hur jag uppfattar det som kommer. Det kan vara med en personlighet, ett utseende, hur den levde eller dog, allt för att du på bästa sätt ska känna igen ”personen” och kunna ta emot ett budskap, hälsning eller vägledning.

Det som är viktigt att veta är att den du minst förväntar dig kan komma och ibland den du mest önskar, kanske en vän eller till och med en granne. Jag kan tyvärr inte bestämma vem som kommer igenom eller förmedlar budskap, vi förlitar oss på andevärlden även om vi här och nu inte förstår varför.

En öppen seans är precis som det låter, alla som vill och kan är välkomna. En sluten seans är ett sällskap som bokat tid.
En seans kan vara både rolig, spännande och känslosam. Vi lämnar aldrig ut någon framför publiken, du ska känna dig trygg att vi inte säger någonting olämpligt eller allt för privat.

Mitt mål med seansen är inte att övertyga er om det jag tror på eller bevisa någonting för någon. Den som är nyfiken och själv vill komma är varmt välkommen.
Jag gör det här för jag tror det kan hjälpa människor på olika sätt. Ingen har kunskap om vad som egentligen händer efter döden, inte heller jag.
Respekt, ödmjukhet och ärlighet är tre viktiga ledord som jag jobbar efter.

Privat/Sluten Seans 250 kr/person (minsta antal deltagare 8 personer). Milersättning tillkommer.

För företag tillkommer moms.

Bokningsvillkor
Avbokning av tjänst skall ske senast 24-timmar innan överenskommen/bokad tid. Vid avbokning senare än 24-timmar eller utebliven närvaro debiteras 80 procent av den totala summan som tjänsten innefattar.
Vid sen ankomst kompenseras inte tiden.

Väl mött.