En enskild session/medial vägledning/privatsittning innebära ett möte mellan dig och det jag kallar andevärlden. Där jag som medium förmedlar budskap och den vetskap dem vill att du ska få ta del av på olika sätt.

Det kan handla om var du befinner dig i livet och vart du är på väg. Ett möte med information och inspiration. Det kan också ses som coaching från andra sfärer. En kontakt med anförvanter (nära och kära som lämnat jordelivet) som oftast är med och vill visa sin kärlek.

En Session tar cirka 45 minuter. Mötet är varken skrämmande eller obehaglig på något sätt, men kan ibland bli känslosamt beroende på vad som förmedlas. Jag arbetar med respekt och ödmjukhet mot både dig och andevärlden och vill att du ska känna trygghet i att jag endast arbetar med en positiv anda (jag förmedlar ingenting gällande död eller sjukdomar).

Innan sessionen vill jag ha så lite information om dig som möjligt för att inte kunna påverkas av det i samtalet.

Jag bestämmer inte vem som kommer utan förlitar mig på att andevärlden har en plan inför mötet och respekterar det. Ibland kommer ingen direkt ande igenom utan jag får information från högre dimension som förmedlar det dem vill att du ska och behöver veta.

Att ha ett öppet sinne under sessionen är alltid bra. Ibland behöver du efteråt fråga släkt och vänner för att få vissa saker som förmedlats bekräftade.

Något som är viktigt att veta är att jag som medium inte fattar några beslut åt dig! Jag säger inte vad du ska eller inte göra. Jag spår inte framtiden men kan ibland få information om vart du är på väg i livet.

Vem bokar en session och varför?
En av anledningarna till varför jag tror att man besöker ett medium är att någonstans få bevis om att livet fortsätter efter döden. Att själen överlever kroppens fysiska död. Ett annat skäl kan vara sorg och saknad av en närstående som lämnat jordelivet. Du kanske vill se saker och ting ur ett annat perspektiv eller få coaching i en situation. Eller så är du bara nyfiken. Oavsett orsak så är du välkommen.
Det är både män och kvinnor, gammal som unga som kontaktar mig.

Jag har gärna en återkoppling efteråt för att höra hur det gått för dig och hur du mår.

Jag jobbar med tystnadsplikt och en åldersgräns på 18 år.

45 min kostar 900 kr. Jag tar emot dig på Vasagatan mitt i Stockholm city.

För företag tillkommer moms.

Bokningsvillkor
Avbokning av tjänst skall ske senast 24-timmar innan överenskommen/bokad tid. Vid avbokning senare än 24-timmar eller utebliven närvaro debiteras 80 procent av den totala summan som tjänsten innefattar.
Vid sen ankomst kompenseras inte tiden.

Vill du boka en tid? Länken tar dig vidare så du kan boka!

Väl mött och varmt välkommen.

Linda